7 / 13X

Obývací místnost je z kuchyní propojena nábytkem. Zdroj: O VOA Arquitetura.