2 / 11X

Kakosty budou v těchto záhonech patřit k pokryvným. Skvěle se hodí například kakost kantabrijský, Renardův nebo krvavý.