4 / 13X

Podlaha musí být vyspádovaná směrem ke odtokovému žlabu. Zdroj: Ravak