6 / 20X

Kompozice řešení fasády vychází ze střídání vodorovného členění dřevěného obkladu římsy pultové střechy a svislých pásů vysokých oken a plných zděných bílých pilířů.