12 / 14X

Listí pravidelně shrabujte a dávejte na kompost.