5 / 6X

I sebehezčí pes,který ale štěká od rána do večera může být velkým problémem