1 / 11X

Černá okna vynikají v dřevěné fasádě. Zdroj: Arkiteó