5 / 14X

Velká okna skýtají pohled na malebné okolí.