2 / 4X

Tvar domu je odrazem okolní zvlněné krajiny.