11 / 12X

Je-li ostrůvek dostatečně velký můžete spotřebiče umístit do jedné roviny. Zdroj: Franke