16 / 16X

Nepodceňte centrální, ani doplňkové osvětlení. Zdroj: Aulix lighting