2 / 13X

Příprava terénu je jedna z nejdůležitějších operací a není s to ji podceňovat.