9 / 20X

Nad jídelní stůl zvolte designová svítidla. Zdroj: Aulix ligting