6 / 20X

Ostrůvek i jídelní stůl osvětlete samostatně. Zdroj: Aulix Lighting