6 / 10X

Pohled na velkorysý vstupní a příjezdový prostor atriových rodinných domů a prostor garážových stání.