5 / 7X

Otakárek fenyklový patří k našim největším, ale i ohroženým druhům motýlů.