2 / 15X

V prostorném domě bylo možno si dovolit využití tmavé barvy. Zdroj: IDA14