13 / 18X

Mulčovalo se klasickou kůrou. Zdroj: bp-garden