3 / 14X

Nepřímého osvětlení docílíte LED pásky integrovanými v podhledu. Zdroj: Aulix lighting