6 / 6X

Zahradní architekt se držel celkového rázu krajiny a navrhl sem rostliny, které sem patří. Foto: Iveta Kopicová