2 / 13X

Při návrhu berte v úvahu i šikminy. Zdroj: Aulix lighting