3 / 12X

Tloušťka sprchového panelu jsou pouhé 4 mm