1 / 10X

Pohled do přírody rozhodně ano. Jen je nutné vzít v potaz okolí, abychom se při spánku necítili ohroženě. Tedy že nám někdo do ložnice vleze.