12 / 13X

Výkon lze jednodušd spočítat. Zdroj: Boom Town