4 / 14X

Strukturu dřeva nechte vyniknout. Zdroj: Kuchyně Hanák