2 / 10X

Ideální půdorys je obdélníkový. Zdroj: Hüppe