10 / 10X

Prostor tvoří celkem tři propojené místnosti