12 / 13X

Méně nápadný obklad se bude líbit déle. Zdroj: JAP FUTURE