4 / 12X

Jídelní stůl je ukotven na pantech, které ho dovolují umístit do prostoru nebo ke stěně. Zdroj: KC Studio