6 / 10X

Původní zdivo bylo bíle natřeno. Zdroj: MIRA architect