4 / 14X

Zařízení interiéru bylo navrženo do detailu, tedy o podstavci pro sochu bylo rozhodnuto už v momentě skicování.