12 / 21X

Důležité je také pamatovat na rozvržení zón. Zdroj: Kuchyně Schüller