1 / 28X

Zlaté prvky na dveřích se na několika místech bytu opakují. Zdroj: Andrea Serboli, Matteo Colombo (Architects)