5 / 17X

Strohé tvary rozvolňuje tvar koberce. Zdroj: KC Studio