11 / 13X

Plody dorůstají až 20 cm. Zdroj: Pixabay