5 / 14X

Ani v interiéru, kde převládá černá barva, nechybí jednoduché voály. Foto: Studio Erez Hyatt