4 / 12X

Okrasné zelí se nejhezčeji vybarví v mrazu