9 / 23X

Schody jsou od hlavní společenské části odděleny. Zdroj: Studio Projekt