11 / 21X

Posuvné veře oddělují dětskou pracovnu od dětské ložnice. Foto: Iveta Kopicová