5 / 8X

K zamezení tvorby plísní je důležitý pravidelný úklid.