14 / 20X

Zvolte jednobarevnou podlahu. Je-li to možné použijte velké formáty dlaždic. Zdroj: Keraservis