9 / 21X

Energii v této chodbě zpomalí květina nebo alespoň koberec