7 / 15X

Aby v ložnici vzniklo soukromí, ale nenarušil se nevelký prostor, navrhl architekt postel umístit k příčce, která není vystavěná až ke stropu.