3 / 18X

Světla zastávají i dekorativní funkci. Zdroj: Aulix ligting