Rady a tipy

Dispozice bytu a jeho zóny

Od   | 

Přestože každý obyvatel bytu či domu vede vlastní způsob života, v každé domácnosti se určité činnosti opakují a jsou si v různých obydlích podobné. Je možno je specifikovat a definovat. 

Aby bydlení bylo kvalitní a komfortní, musí plnit tři funkce týkající se základních životních potřeb obyvatele. Znamená to, že obydlí svým uspořádáním má poskytovat vhodné místo a odpovídající prostory pro tyto funkce. Říkáme tomu zóny jednotlivých činností. Zóna je místo s odpovídajícím zařízením a souvisejícím provozním a komunikačním prostorem. Zóna nemusí být stavebně oddělena, ale provozně vyčleněna. Pro každou funkci a činnosti v bytě, dle složení a počtu obyvatel a způsobu jejich života, by tedy mělo být vymezeno úměrné a dostatečné místo. Některé činnosti by měly mít uzavíratelný prostor pro respektování intimity. To proto, aby si obyvatelé při různých činnostech vzájemně nepřekáželi a uspořádání nábytku z hlediska provozu v domácnosti bylo bezkolizní.

Nepodceňte zónu pro stolování

Nepodceňte zónu pro stolování

Rozdělení funkcí u bydlení z hlediska největší časové náročnosti

Biologické funkce – oddělení vhodného a dostatečného místa pro:
– spánek a odpočinek – zóna spaní
– stravování – zóna stolování
– osobní hygienu – uzavřený prostor umývárny, sauny, wc

Kuchyň slouží na přípravu jídla. K ničemu jinému.

Kuchyň slouží na přípravu jídla. K ničemu jinému.

Hospodářská funkce – vytvoření odpovídajícího místa pro:

– přípravu jídla a mytí nádobí – kuchyňská zóna
– skladování potravin – spíž, komora
– pro pračku a žehlení prádla – zóna domácí práce

Společenská funkce – vznik odpovídajících míst pro:

– shromažďování rodiny – společenská zóna
– volnočasové a pracovní aktivity – místo pro pracovní a individuální činnosti
– pobyt a hry dětí – zóna pro pobyt dětí, dětské pokoje
– studium, práce z domova – pracovní zóna
– setkávání s přáteli – společenská zóna

Připravil: ing. Václav Zahradník, Foto: Kuchyně LeBon, Calligaris

Související články:

Nároky na plochu v ložnici

Trendy v bydlení 2016

Otevřená, nebo uzavřená kuchyně?

Koupelna v ložnici


You must be logged in to post a comment Login