Architektura a design

Nepřehlédnutelný bílý dům na skále

Od   | 

Pokud byste někdy navštívili španělské městečko Ayora, které se nachází přibližně 50 km jihozápadně od města Valencie, můžete své oko potěšit nádhernou rodinnou vilou, jež je umně zasazena do skalnaté středozemní krajiny. A pokud tam náhodu cestu nemáte, pak si můžete udělat radost hned teď. 

Dům v podobě šedobílého krystalu jakoby ze skály vyrůstal.

Dům v podobě šedobílého krystalu jakoby ze skály vyrůstal.

Pozemek o celkové ploše 477 m2, na kterém je stavba postavena, je umístěn v podhradí středověkého hradu na jižním svahu skalního masivu. Stavba je situována podélně vůči svahu a je orientována jihovýchodním směrem s výhledem do údolí na jedinečnou krajinu a tradiční městskou zástavbu.
Dům navrhla španělská architektonická kancelář Fran Silvestre, která využila vzniklé proluky a citlivě začlenila moderní stavbu do historicky rostlého území. Parcela je přímo napojena na místní obslužnou komunikaci z jižní strany. Jak tvarové, tak materiálové architektonické řešení je minimalistické. Je to kontrast oproti členitému přírodnímu tvaru kamenné hory. Byly zde respektovány výškové limity a tvarová jednoduchost historické okolní zástavby.

Jihovýchodní pohled a nároží domu, šikmý profil stavby, zasazení do skalní hmoty, vjezd do garážového prostoru, v patře jižní lodžie z hlavní ložnice.

Jihovýchodní pohled a nároží domu, šikmý profil stavby, zasazení do skalní hmoty, vjezd do garážového prostoru, v patře jižní lodžie z hlavní ložnice.

Celkově třípodlažní budova, posazená na složitém skalním podloží, je na první dojem tvořena jedním zkoseným kvádrovým monolitem. Podélná stavba s dlouhou pultovou střechou je jednoduše staticky opřena do svahu a konstrukčně jakoby překračuje nijak neupravený skalní terén. Nosný konstrukční systém domu tvoří železobetonová konstrukce, obložená deskovým kamenným obkladem z bílého vápence.

Severní pohled, otevřená terasa, severní vstup a výstup, v pozadí výhled na okolní zástavbu a do otevřené krajiny.

Severní pohled, otevřená terasa, severní vstup a výstup, v pozadí výhled na okolní zástavbu a do otevřené krajiny.

Hlavní vstup do domu je umístěn v jihozápadní stěně a přístupný je z obvodové komunikační rampy. Garáž pro jeden osobní automobil, včetně skladu a sklepa, je umístěna v prvním nadzemním podlaží o celkové užitné ploše 46 m2. Těžištěm stavby prochází vertikální komunikační jádro tvořené jednoramenným schodištěm a prostorným, shora osvětleným schodištěm. Ve druhém nadzemním podlaží, které tvoří zhruba třetinu půdorysu o celkové užitné ploše 50 m2, jsou umístěny dva obytné pokoje orientované do jihozápadní stěny, s vlastním hygienickým zázemím a chodbovou šatnou.

Na fasádách je působivá světelná hra střídání kolmých a šikmých stěn, a prolamovaných otvorů oken.

Na fasádách je působivá světelná hra střídání kolmých a šikmých stěn, a prolamovaných otvorů oken.

Hlavní obytné prostory, jako jsou obývací prostor, jídelna, kuchyně a také noční zóna rodičů, včetně hygienického zázemí, jsou umístěny ve třetím nadzemním podlaží o celkové užitné ploše 138 m2. Velkou část této plochy, přibližně 46 m2, zabírá otevřená minimalistická terasa japonského stylu, situovaná severozápadním směrem do skalního masivu. Na tento shora otevřený prostor, po obvodu lemovaný plnými obvodovými stěnami, přímo navazuje od podlahy ke stropu prosklený obývací prostor s jídelnou a kuchyní. Terasa slouží v chladnějších obdobích pro venkovní pobyt, stravování a odpočinek. Z této terasy, která tvoří optické i fyzické zvětšení, propojení a provětrání vnitřních obytných prostor, je možné vystoupit severním východem z objektu přímo na okolní terén. Na manželskou ložnici na tomto podlaží přímo navazuje otevřený šatní prostor a zapuštěná jižní lodžie s výhledem na údolí.

Kuchyně s bílou lakovanou úpravou, podlaha je tvořena velkoformátovou dlažbou ze světlého mramoru.

Kuchyně s bílou lakovanou úpravou, podlaha je tvořena velkoformátovou dlažbou ze světlého mramoru.

Podélnou pultovou střechu, s velice mírným sklonem, tvoří dvouplášťová odvětrávaná konstrukce, která plní i funkci izolace proti přehřívání vnitřních prostor. V této geograficky položené lokalitě se kladou především nároky na zastínění, provětrání a ochranu proti přehřívání. Tento princip je také přenesen i na detail řešení zastínění velkých prosklených otvorů na fasádách pomocí lehkých posuvných panelů s bílým nátěrem. Bílé obvodové řešení stavby neplní tím pádem pouze architektonicko-výtvarný účel, ale především účel světelné a tepelné odrazivosti.
Velkorysé a dobře prostorově řešené schodiště je také prosluněno a odvětráno velkým střešním světlíkem, který propouští sluneční světlo po celé výšce až do prvního nadzemního podlaží. Interiérové prostory jsou stejně jako vnější vzhled stavby řešeny v minimalistickém pojetí, převážně v bílých a světlých odstínech. Svislé plochy stěn jsou realizovány buďto obkladem z bílého vápence, nebo z vápenného štuku s bílou malbou. Vodorovné plochy podlah jsou tvořeny převážně velkoformátovou dlažbou ze světlého leštěného mramoru. Koupelny jsou vybaveny bílou sanitou a bateriemi z leštěného chromu.

Detail jihozápadního nároží, obklad z bílého vápence, styčná svislá hrana, styk prolamovaných ploch okenních otvorů a hra stínů a světla.

Detail jihozápadního nároží, obklad z bílého vápence, styčná svislá hrana, styk prolamovaných ploch okenních otvorů a hra stínů a světla.

Svislé interiérové plochy dále sestávají z obkladů, z dveřních výplňových ploch a převážně z ploch vestavěného mobiliáře z lakovaných MDF desek ve světlém odstínu laděném do odstínu použitého leštěného mramoru. Zešikmené a dovnitř stavby prolamované vnější plochy oken či dveří nejen představují zajímavé výtvarné řešení stavby, ale také umožňují hru světla a stínů, jež se navíc mění dle pohybujícího se slunečního svitu. Elegance těchto fasádních ploch je nejvíc patrná na svislé styčné hraně jihozápadního nároží domu.
Dům je v této oblasti zcela nepochybně výrazným architektonickým počinem, zároveň však nikterak nenarušuje rovnováhu přirozeně rostlé obce.

Fotogalerie:

Text: ing.arch. Jan Zahradník, Atelier 3, Foto: Fernando Alda

Co ví přední světový architekt a designér Philippe Starck o designu?

Další videa s Philippem Starckem najdete zde

Komentáře

You must be logged in to post a comment Login