Rady a tipy

Akustickou pohodou ke zdravému bydlení

Od   | 

Kdo by nechtěl bydlet na příjemném a klidném místě? Vytvořit tiché prostředí v místnostech, ve kterých bydlíme, pracujeme nebo odpočíváme, je v dnešní „hlučné“ době důležité nejen pro psychickou pohodu.

V současné době trávíme téměř 90 % času uvnitř budov, což má zásadní vliv na zdraví a kvalitu našeho života. A všude nás obklopuje hluk, který můžeme vnímat jako obtěžující a nepříjemný. Ať už jde o zvuky z ulice, hlučného souseda nebo neúnavné domácí spotřebiče, při delším působení může hluk vážně poškodit zdraví – může způsobit poruchy spánku, snížení produktivity, problémy se soustředěním při učení a při práci. Může být příčinou i ztráty sluchu nebo vážného poškození psychiky.

Jak zajistit tiché a klidné prostředí, ve kterém se nám bude dobře odpočívat nebo pracovat?

Začínáme projektem

Na akustické aspekty  je nutné myslet již při návrhu domu. Hluk z okolí se může dostat dovnitř domu střechou nebo obvodovou stěnou. Zvuky uvnitř domu se mohou přenášet stěnou, stropem nebo podlahou, mohou se šířit i instalační šachtou.

Realizace akusticky účinnějších konstrukcí má vliv na kvalitu bydlení. Pomůže vytvořit příjemné prostředí, ve kterém se nám bude dobře odpočívat i pracovat. Provedení zvukové izolace střech a fasády omezí přenos hluku z okolí dovnitř budovy. Izolace vnitřních konstrukcí, jako jsou příčky, podlahy nebo podhledy, nám zase pomůže vytvořit tiché a klidné prostředí uvnitř domu.

Jak na to?

Vhodný způsob odhlučnění je potřeba zvolit podle toho, jak hluk vzniká a jak se šíří. Na základě toho můžeme vybrat vhodné řešení, které sníží přenos kročejového hluku nebo minimalizuje hluk šířený vzduchem. Hlasitá řeč nebo hlučná hudba patří mezi hluky, které se šíří vzduchem. Zvuk se v tomto případě přenáší z jedné místnosti do druhé. Kročejový hluk zase vzniká tam, kde je stavební konstrukce v přímém kontaktu se zdrojem hluku, např. při chůzi po podlaze nebo nárazem předmětu na podlahu.

Hlučné prostředí působí negativně na zdraví a psychickou pohodu

Při zvažování vhodného akustického řešení je potřeba myslet na to, že odhlučnění by mělo být provedeno tam, kde hluk vzniká nebo odkud přichází. Tedy u zdroje hluku. Tento způsob odhlučnění je nejefektivnější. Ne vždy je to však možné. Pokud nelze zaizolovat přímo zdroj hluku, je potřeba přistoupit k izolaci svislých nebo vodorovných konstrukcí.

Kročejový hluk, který vzniká při chůzi po podlaze v místnosti nad námi, lze snížit provedením akustické plovoucí podlahy. Zvuk šířený vzduchem, který prochází dělicími stěnami a příčkami, je možné omezit realizací akustických stěn a příček s kvalitní minerální kamennou vlnou.

Jak na akustickou příčku?

Pokud zvažujete kompletní rekonstrukci, v rámci které budete řešit jak akustické podlahy, tak i stěny, je třeba začít u příček. Z hlediska akustiky je důležité správné napojení příčky na stropní konstrukci nebo nosnou podlahu. Teprve následně se provádí zvukovou plovoucí podlahu, která bude pružně přiléhat k akustické příčce.

Ať už řešíte rozdělení bytu pomocí zděné nebo sádrokartonové příčky nebo se chcete odizolovat od hlučného souseda pomocí akustické předstěny, vždy je nutné myslet na správnou skladbu stěny a výběr vhodných a kvalitních materiálů. Přitom bychom neměli zapomínat na správné napojení příčky na okolní konstrukce a bezchybné vyřešení detailů, které zásadně ovlivní akustické vlastnosti příčky nebo předstěny.

Provedení akustické izolace příček sníží přenos hluku mezi místnostmi.

Pro dosažení nejlepších akustických vlastností sádrokartonových příček nebo předstěn je důležité provádět konstrukce bez jakýchkoli prostupů, jako jsou zásuvky, vedení elektroinstalace apod. Tyto prostupy zásadním způsobem zhorší zvukové vlastnosti příček. Je třeba dbát rovněž na správný postup montáže a používat nejen pružný spojovací tmel, ale i pružné pásky, které nalepíme na rošty sádrokartonové konstrukce.

Ticho a klid díky kamenné vlně

Provedení kvalitní zvukové izolace stěn, příček, podhledů nebo podlah pomocí kamenné vlny sníží šíření nadměrného hluku mezi jednotlivými místnostmi.  Zajistí tak požadované ticho a umožní klidný odpočinek.

Vyplněním sádrokartonové konstrukce kvalitní izolací s vyšší hustotou, například minerální kamennou vlnou, významně snížíme šíření hluku a zlepšíme zvukové vlastnosti příčky. Kamenná vlna díky struktuře vláken výborně pohlcuje zvuk a omezuje přenos hluku. Významně zvyšuje celkovou vzduchovou neprůzvučnost příčky. A nejen to. Nehořlavá kamenná vlna navíc zvyšuje požární bezpečnost konstrukcí a je ideální i pro požárně odolné příčky.

Skvělou volbou je kamenná vlna ROCKWOOL. Výborná zvuková pohltivost izolací ROCKTON SUPERSUPERROCK nebo ROCKMIN pomůže zlepšit zvukové vlastnosti stěn, příček i podhledů a výrazně sníží šíření hluku mezi místnostmi. Vyšší objemová hmotnost ROCKTON SUPER umožní jeho použití rovněž v konstrukcích s požadavkem na protipožární vlastnosti.

Kamenná vlna ROCKTON SUPER, SUPERROCK a ROCKMIN pro zvukovou izolaci stěn a příček.

Kamenná vlna nabízí oproti lehké izolaci více

Výběr kvalitní izolace, která vyplní celý prostor příčky, je velice důležitý. Při zabudování izolací s vyšší objemovou hmotností nedojde k sesunutí izolační výplně, které může nastat při montáži velice lehkých a měkkých izolací. Kamenná vlna ROCKWOOL má vyšší objemovou hmotnost v porovnání s lehkými izolacemi. Desky z kamenné vlny jsou tvarově stálé a pružné. V konstrukcích stěn nesesedají, zachovávají svoji tloušťku i tvar, nedeformují se, prostor vyplní naplno. Nevznikají tak spáry a netvoří se tepelné ani akustické mosty.

Výběr kvalitního izolačního materiálu pro zvukovou, tepelnou i protipožární izolaci stěn je klíčový.  Izolace z kamenné vlny, které mají vyšší hustotu vláken, v konstrukci nesesedají, nevznikají tak akustické ani tepelné mosty.

Jak neslyšet souseda? Zkuste akustickou předstěnu

Hlučného souseda můžeme oddělit od svého obýváku třeba pomocí akustické předstěny. Správně provedená lehká akustická předstěna může zlepšit zvukové vlastnosti stávající stěny. Toto řešení můžeme použít např. při odhlučnění stěn sousedících s jinými byty, společných stěn v řadové zástavbě nebo dvojdomku.

Od hlučného souseda se můžeme oddělit například pomocí akustické předstěny.

Zvuková sádrokartonová předstěna je předsazená konstrukce před stávající stěnou, kterou chceme odhlučnit. Předstěna je řešena nezávisle na stávající stěně. Je třeba počítat s tím, že jejím provedením ubereme trochu místa z  interiéru. Tloušťka předstěny není však příliš velká, je potřeba počítat jen s několika centimetry.

Akustická předstěna se skladá z konstrukce sádrokartonových profilů, mezi které je vložena kvalitní zvuková izolace – kamenná vlna. Tato konstrukce je následně zaklopena sádrokartonovými deskami. Vyplněním mezery mezi stávající stěnou a předstěnou zvukovou izolací s vyšší objemovou hmotností můžeme účinně snížit přenos hluku z vedlejších místností. I v tomto případě doporučujeme použít izolace ROCKWOOL, např. ROCKTON SUPER, SUPERROCK nebo ROCKMIN.

Opláštění akustické předstěny je řešeno z jedné strany. Doporučujeme jej provést pomocí zdvojeného sádrokartonového obkladu, což zvýší vzduchovou neprůzvučnost stěny. Velice důležité je pružné napojení na okolní konstrukce – strop, stěny a podlahu. 

Normové požadavky na akustické vlastnosti stavebních konstrukcí

Stavební konstrukce musí splňovat požadavky stavební akustiky dané normovými hodnotami. Správně navržená konstrukce může předejít problémům spojeným s hlukem, který nesmí ohrožovat zdraví obyvatel. Hluk musí být udržován na úrovni, která umožní odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách.

Při navrhování stavebních konstrukcí je nutné splnit požadavky normy ČSN 73 0532:2020 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků – Požadavky. Tato norma uvádí požadavky na zvukovou izolaci konstrukcí v rozdělení podle typu budov.

Požadavky na příčky uvnitř bytu se vztahují na všechny obytné místnosti a platí i pro rodinné domy. Konstrukce v rámci bytu musí být navrhovány tak, aby byla zajištěna minimální ochrana proti hluku mezi jednotlivými obytnými místnostmi jednoho bytu.  Dle stavební normy by kročejová neprůzvučnost u stropů uvnitř jednoho bytu neměla přesáhnout 58 dB a vzduchová neprůzvučnost stěn mezi obytnými místnostmi bytu musí být minimálně 40 dB.

V případě bytových a rodinných domů s více byty nesmí kročejová neprůzvučnost stropů přesáhnout 53 dB. Vzduchová neprůzvučnost stěn mezi byty by měla být minimálně 53 dB.

Splnění požadavků normy pomůže vytvořit podmínky pro tiché a klidné bydlení. Akustická řešení stěn a stropů pomohou snížit intenzitu přenášených zvuků. Zlepšit zvukovou pohodu v místnostech lze pomocí akustických řešení s kamennou vlnou.

Kamenná vlna ROCKWOOL výborně pohlcuje zvuk. Je proto ideální pro zlepšení akustických vlastností konstrukcí.

Řešení s kamennou vlnou ROCKWOOL

Řešení s kamennou vlnou ROCKWOOL chrání lidi, kteří žijí a pracují v hlučném prostředí. Omezují přenos rušivých zvuků mezi místnostmi nebo snižují průnik hluku z okolí dovnitř budovy. Vytvářejí tak příjemné a klidné prostředí přispívající k dobré koncentraci při práci i učení. Ať už je izolace instalována v příčkách nebo podlahách, na fasádě domu nebo ve střeše nebo je součástí klimatizačních a vzduchotechnických rozvodů, může vždy významně snížit problémy spojené s hlukovou zátěží.

Akustická řešení s kamennou vlnou vytvářejí zvukovou pohodu v domě

Kamenná vlna je vhodná pro zvukové izolace různých konstrukcí rodinných nebo bytových domů, kancelářských i veřejných budov, průmyslových či logistických center.

Výběrem vhodného řešení s kvalitními izolacemi můžeme tak vytvořit klidné prostředí, ve kterém se bude příjemně odpočívat i pracovat.

Autor: 

Halina Kučerová
Specialista technického marketingu
Mobil: +420 606 700 614
halina.kucerova@rockwool.com
ROCKWOOL, a.s.


You must be logged in to post a comment Login